قالب وبلاگ علائم راهنمایی و رانندگی | قالب پیچ جاده | قالب کره زمین | قالب جاده بی نهایتقالب وبلاگ علائم راهنمایی و رانندگی | قالب پیچ جاده | قالب کره زمین | قالب جاده بی نهایت


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ جاده,قالب کره,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ علائم راهنمایی و رانندگی | قالب پیچ جاده | قالب کره زمین | قالب جاده بی نهایت | قالب وبلاگ علائم راهنمایی و رانندگی | قالب پیچ جاده | قالب کره زمین | قالب جاده بی نهایت
جاده :

جاده راهی است که دو یا چند شهر یا روستا را به هم متصل می‌کند.

جاده معمولاً بهترین مسیر برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر است. ولی همیشه مستقیم‌ترین راه نیست.گاهی مانع‌های طبیعی نظیر رودخانه‌ها یا تپه‌ها باعث مستقیم نبودن جاده می‌شوند.جاده‌های جدید غالباً مراکز شهر یا نواحی مسکونی را دور می‌زنند تا از تراکم رفت و آمد یا ایجاد سر و صدا جلوگیری شود.جاده‌های روستایی املاک شخصی مردم را دور می‌زنند.