قالب وبلاگ قایق بادبانیقالب وبلاگ قایق بادبانی


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ قایق بادبانی,قالب قایق بادبانی,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ قایق بادبانی ، زیبا و گرافیکی ، منظره ای زیبا در رودی بیکران | قالب وبلاگ قایق بادبانی
قایق بادبانی :

قایق بادبانی قایقی است که عمدتاً با نیروی باد حرکت می‌کند و از این نظر گونه‌ای ناو بادبانی است. قایق بادبانی بسته به نوع بدنه و بادبان‌های آن، نام‌های مختلفی دارد. قایق بادبانی عمدتاً در قایق‌رانی تفریحی و ورزشی بکار می‌رود، هرچند کاربردهای نظامی و پژوهشی و تجاری نیز دارد.