قالب وبلاگ بازیگر ایرانی ، نیما شاهرخ شاهیقالب وبلاگ بازیگر ایرانی ، نیما شاهرخ شاهی


نیما شاهرخ شاهی :

نیما شاهرخ شاهی متولد ۱۷ مرداد ۱۳۶۰ بازیگر ایرانی و مهندس عمران است.