قالب وبلاگ فانتزیقالب وبلاگ فانتزی


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ فانتزی,قالب فانتزی,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ فانتزی و گرافیکی بسیار زیبا | قالب وبلاگ فانتزی
فانتزی :

خیال ، خیال‌‌‌پردازی ، خیال‌‌‌بافی
صورت‌‌‌های ذهنی که کم‌ و ‌بیش با یکدیگر ، ارتباط منطقی دارند ولی از واقعیت دور هستند. خیال‌‌‌بافی جزء یکی از مکانیسم‌های دفاعی است. اغلب ما از خیال‌‌‌پردازی برای تحقق‌بخشیدن به آرزوها و امیال پنهانمان سود می‌جوئیم.
خیال‌پردازی معمولاً دلپذیر ، هوس‌انگیز و غالباً منبع خلاقیت و ابتکار است. جنبه‌های بیمارگونه خیال‌پردازی اصولاً محدود به مواردی است که در آنها خیال‌‌‌پردازی کیفیت هذیانی پیدا کرده یا زندگی روانی شخص را تحت تسلط درمی‌آورد و وسیله‌ای برای فرار از واقعیت می‌گردد.
خیال‌‌‌بافی راه چاره‌ای موقتی و گریزی از احساس حقارت است. وقتی شخص از رؤیای خیال‌‌‌بافی بیرون می‌آید و با واقعیات روبرو می‌شود همچنان با حقایق تلخ و ناکامی‌‌‌های موجود سروکار پیدا می‌کند. مانند همان روستائی که یک ‌ظرف روغن داشت و در رویای خود روغن‌‌‌ها را فروخت ، سپس با خرید چندین رأس دام همچنان در خیال‌‌‌بافی به‌سر می‌برد تا اینکه بالاخره با چوبدستی خود ضربه‌ای محکم به‌روی ظرف روغن وارد نمود. با شکسته‌شدن ظرف و ریختن روغن از رؤیای خود خارج شده به دنیای واقعیت‌‌‌ها پیوست.