قالب وبلاگ شاپرک ، پروانهقالب وبلاگ شاپرک ، پروانه


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ شاپرک,قالب پروانه,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ بسیار شیک و گرافیکی شاپرک | قالب وبلاگ شاپرک ، پروانه
شاپرک :

شاپرک یا شاه‌پرک یا شب‌پره حشره‌ای است که بسیار شبیه به پروانه می‌باشد. تصور می‌شود که شاپرک‌ها به ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ گونه مختلف باشند که تعداد بسیار زیادی از آنان هنوز کشف نشده است. شاپرک‌ها حشراتی هستند که در شب فعالیت دارند و در اصطلاح شب‌زی می باشند، ولی برخی از گونه‌های آن در روز فعالیت می‌کنند. تفاوت اساسی میان پروانه‌ها و شاپرک‌ها وجود ندارد و دانشمندان در دسته‌بندی آنان تردید دارند.