اخبار » پیشنهاد مجمع‌الجزایری به نام دولت فلسطین/ ماجرای دیکته‌ای به نام معامله قرن + نقشه و تصاویر