اخبار » وزیر خارجه روسیه با رهبر کره شمالی دیدار کرد