اخبار » هر دم از این باغ بری می‌رسد/ اینبار رفت‌و‌آمد فرانسوی‌ها با دانشمندان هسته‌ای به بهانه برگزاری کارگاه‌های آموزشی!/ صالحی: دانشمندان ایرانی در فرانسه دوره خواهند دید، فرانسوی‌ها در ایران کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهند کرد