اخبار » مدارس سیل‌زده لرستان تا مهرماه تعمیر و احداث شود