اخبار » لزوم روشنگری در خصوص cft در روزهای آینده/ یک گام دیگر توسط مردم، طومار خودتحریمی را درهم می‌پیچید