اخبار » سرلشگرباقری: مرحله اول انتقام انجام شد, مراحل دیگر انتقام هم اتفاق می‌افتد