اخبار » سال‌ها قبل نماینده ایران تلاش کرد تا کانال مخفی ارتباطی با دولت آمریکا ایجاد کند؛ او کسی نبود جز «محمدجواد ظریف»/ ما امتیازات ناچیزی را به عنوان ذخیره نگه داشتیم تا در پایان مذاکرات، چنین به نظر آید که امتیازات نهایی را داده‌ایم