اخبار » روحانی92: ریشه مشکلات بی‌تدبیری دولت است؛ روحانی97: عمده مسائل به خاطر فشار آمریکاست!/ آیا دولت با انداختن تقصیرات به گردن آمریکا به دنبال مذاکره با ترامپ است؟