اخبار » رئیس جمهور فردا به سوئیس و اتریش سفر می‌کند