اخبار » خطر زلزله دماوند، شهر تهران را تهدید نمی‌کند