اخبار » خبر سه ماه قبل رجانیوز تایید شد؛ پس از ماه‌ها وقت‌کشی اروپا صرفا یک شرکت برای تسویه حساب ایجاد کرد/ کانال مالی وعده داده شده به آب باریکه instex تقلیل یافت/ ظریف باز هم نتوانست شروط و خطوط قرمز نظام را حفظ کند