اخبار » حضور بشار اسد در تهران پیروزی علیه تروریسم است