اخبار » جهان در برابر «معامله قرن» به‌پاخاست/ ایران؛ نگین انگشتری مقاومت در روز جهانی قدس/ فریاد آزادی فلسطین غرب تا شرق عالم را گرفت/ یمن در قطحی و محاصره غوغا به پا کرد