اخبار » ترانزیت 4 هزار دستگاه کامیون از پایانه مرزی مهران