اخبار » ترامپ در برابر کدام کشورها متواضعانه رفتار می‌کند؟