اخبار » تداوم حملات اسرائیل به فلسطینیان در بحران کرونا