اخبار » بن سلمان با مشاور امنیت ملی اسرائیل دیدار کرده است