اخبار » بررسی ژانر ترس و رواج نمایش شکاف‌های اجتماعی-مذهبی در فیلم‌های اسرائیلی