اخبار » اپل پاداش تیم کوک و مدیران سطح بالای شرکت را افزایش داد