اخبار » اسکان سیل‌زدگان در سالن‌های نمایشگاهی تا پایان بحران