اخبار » اروپا تحریم‌هایی را علیه روسیه بررسی خواهد کرد