اخبار » ارتباط با شهر پلدختر برقرار شد/ زیرساخت‌های شهر از بین رفته است/ مردم کمک فوری و امدادی نیاز دارند/ دریافت چند پیام مردمی امیدبخش