اخبار » ابراز خرسندی مالک تلگرام از استفاده اغتشاشگران از این نرم‌افزار