اخبار » آیا طوفان نمک در ارومیه اتفاق افتاده است؟ /آخرین جزییات از وضعیت دریاچه ارومیه